O spoločnosti

NOWAS s.r.o. je  spoločnosť  založená v roku 2010  odborníkmi v oblasti odpadov z obalov a v oblasti nakladania s odpadmi vrátane elektroodpadov. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 69367/B.

Dňa 17.mája 2016 MŽP SR udelilo spoločnosti NOWAS s.r.o. autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmysle § 89 ods. 1. písm.  b) zákona o odpadoch.